Thursday, July 27, 2017

மருத்துவத்திற்கும் மாற்று மருத்துவத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு

இது பண்புடன் எனும் இதழில் சில வருடங்களுக்கு முன் வெளியான என் கட்டுரை. அத்தளம் இப்போது வேலை செய்யாததால் இங்கு பதிகிறேன்.

ம‌ருத்துவம்/மருந்துகள் என்றால் என்ன‌? எவை குறிப்பிட்ட‌ நோய்க‌ளை அல்ல‌து நோய்க‌ளின் அறிகுறிக‌ளை இயன்றளவு தீமையின்றி போக்க‌வோ குறைக்க‌வோ செய்கின்ற‌ன‌வோ, அவ்வாறு செய்வ‌தற்கு ஆதார‌ங்க‌ளைக் கொண்டிருக்கின்ற‌ன‌வோ அவையே ம‌ருந்துக‌ளாக‌ அங்கீக‌ரிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌ன‌ என‌லாமா? அப்ப‌டியாயின் மாற்று ம‌ருத்துவ‌ம் என்றால் என்ன‌? உண்மையாக‌ அங்கீக‌ரிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ ம‌ருத்துவ‌ முறைக‌ளுக்கு முற்றிலும் எதிர்மாறான‌வையா? மாற்று ம‌ருத்துவ‌ம் செய்ப‌வ‌ர்க‌ள் உறுதியாக‌க் கூறுவ‌து போன்று அம் 'ம‌ருந்துக‌ள்' வேலை செய்வ‌த‌ற்கு ஏதாவது ஆதார‌ங்க‌ள் உள்ள‌ன‌வா?

Monday, December 22, 2014

மரபியலுக்கு அப்பால்.............

போன பதிவில் தாய்மார் கற்பமாக இருக்கும் போதோ அல்லது தாயின் தாய் தாயுடன் கற்பமாக இருந்த போதோ அனுபவித்த பஞ்சம், போர் போன்றவற்றால் பிள்ளைகள் அல்லது பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு நீரிழிவு, இதய நோய்கள் போன்றவை வருவதற்கான நிகழ்தகவைக் கூட்டுகின்றன எனக் குறிப்பிட்டிருந்தேன். எமது தாத்தா, பாட்டி, பூட்டன், பூட்டிமார் அனுபவித்த‌ கெடுதலான வாழ்க்கை அனுபவங்கள் அவர்களுடன் அவர்களின் எதிர்காலச் சந்ததியினர் வாழாதபோதும் , மரபணு மாற்றங்கள் நடக்காத போதும் அவர்களை எப்படிப் பாதிக்கிறது?
 
ஒத்த இரட்டையரை இயற்கையால் உருவாக்கப்பட்ட நகலிகள் (clones) என்று சொல்வார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் ஒரு விந்தும் ஒரு முட்டையும் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட இணைவுப்பொருள் (zygote) பின் இரு கருக்களாகப் பிரிந்து விரித்தியடைவதால் உருவாக்கப்படுகிறார்கள். அதனால் ஒத்த இரட்டையர் இருவரினதும் மரபு ரேகை (genome) ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதனாலேயே அவர்கள் பார்ப்பதற்கு அநேகமாக ஒரே மாதிரி இருப்பார்கள். ஆனால் உன்னிப்பாகக் கவனித்தீர்கள் என்றால் அவர்கள் வளர வளர அவர்களில் பல வித்தியாசங்கள் தென்படும். ஒத்த இரட்டையருக்கு ஒரே மாதிரியான மரபு ரேகை இருப்பதுடன் ஒரே சூல் வித்தகத்துடனேயே கருப்பைக்குள் விருத்தி அடைகிறார்கள். அத்துடன் அவர்களின் சிறு பிராய வாழ்க்கை அநேகமாக ஒரே மாதிரியானதாகவே இருக்கும். அப்படி இருந்தும் எல்லா ஒத்த இரட்டையருக்கும் ஒரே நோய் வருவதில்லை. சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒத்த இரட்டையரில் ஒருவருக்கு மட்டுமே புற்றுநோய், autism போன்ற நோய்கள் வருவது, இருவருகிடையில் உடல் எடையில் மிகுந்த வேறுபாடு என வேறுபாடுகளை உணர்த்தும் பல உதாரணங்கள் உள்ளன. ஒரே மரபு ரேகை இருக்கும் போது எப்படி இது சாத்தியமாகும்? ஒத்த இரட்டையருக்கிடையிலான வேறுபாடுகளுக்கான அடிப்படை என்ன?

Monday, November 10, 2014

முதல் ஒன்பது மாதங்களும் ஒருவரின் ஆயுட்காலத்தில் அதன் தாக்கமும் - Developmental Origins of Health and Disease

சில நோய்கள் சிலருக்கு வரும் சாத்தியக் கூறுகள் கூட. இதற்கு அவர்களின் மரபியல், வாழ்க்கைச் சூழல், அவர்களின் சில வாழ்வியல் தேர்வுகள் (புகைப்பிடித்தல் -> நுரையீரல் புற்றுநோய்), குழந்தை, சிறுவர் பருவத்தில் அவர்களின் வளர்ப்பு முறை என்று பல வகைக் காரணங்கள் இருக்கலாம் என்பது பலரும் அறிந்ததே. பலருக்குத் தெரியாத இன்னொரு காரணி முத‌ல் ஒன்ப‌து மாத‌ங்க‌ள் ஒரு கருவிலிருந்து குழந்தையாக அவ‌ர்க‌ள் விருத்தியான‌ க‌ருவ‌றை. அங்கிருக்கும் போது உங்க‌ளுக்குக் கிடைத்த‌ உண‌வு/ஊட்ட‌ச்ச‌த்துக‌ள், தாய்க்கு வ‌ந்த‌ நோய்கள், தாயின் ம‌ன‌நிலை/ம‌ன‌ அழுத்த‌ம், தாய் சுவாசித்த‌ காற்றில் உள்ள‌ மாசுக‌ள், க‌ர்ப்ப‌க் கால‌த்தில் தாய் வாழ்ந்த‌ சூழ‌லின் தாக்க‌ம் என தாயின் பல வாழ்க்கை அனுபவங்கள் குழந்தையை அந்த ஒன்பது மாதங்கள் மட்டுமல்லாது, அக்குழ‌ந்தை வ‌ள‌ர்ந்து பெரிய‌வ‌ரான‌ பின் ஏற்ப‌ட‌க்கூடிய‌ ப‌ல‌ நோய்க‌ளுக்கும் அடிப்ப‌டையாக‌ இருக்க‌லாம்.

Friday, October 25, 2013

Family

என் தங்கை எழுதிய உரை. அவளின் எழுத்து நடையும் எழுதிய கருத்தும் மிக மிகப் பிடித்திருந்ததால் இங்கு பகிர்கிறேன்.

Monday, October 21, 2013

சீனாவிலிருந்து 'நீஹோ'

 
சீனாவிற்கு NZ Royal Society ஆல் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட NZ-China Scientist Exchange Programme இல் பங்குபற்றும் ஒருவராக வந்துள்ளேன்.

Tuesday, September 10, 2013

இனப்பெருக்கத்திற்கும் இதய நோய்க்குமான தொடர்பு


கீழ்வருவது அண்மையில் நடந்த Go Red for Women எனும் New Zealand Heart Foundation ஆல் நடத்தப்பட்ட பெண்களிலிடையே இதய நோய்க்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் அதற்கான ஆய்விற்கு நிதி திரட்டுவதற்காகவும் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட நிகழ்வில் நான் பேசியதன் தமிழாக்கம்.

டிஸ்கி: இதில் வரும் சில குறிப்புகள் (உதாரணம் - சொல்லும் தொலைக்காட்டித் தொடர், பிரபல பெண்கள்) மேற் உலகில் வாழ்பவர்களுக்குக் கூட relevance ஆக இருக்கும். ஆனால் பேச்சில் சொல்லப்படும் செய்தி எல்லோருக்கும் பொருந்தும்.
 

Wednesday, August 7, 2013

சிறப்புரிமை

பின்வருவது என் தங்கை சில மாதங்களிற்கு முன் ஒரு public speaking course இல் பேசிய குறும் பேச்சு. எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. அதனால் என் தங்கை எழுதியதும் அதன் மொழிபெயர்ப்பும் கீழே.